مزایای اینله و انله دندان

مزایای اینله و انله دندان

اینله و انله دندان زمانی انجام می شود که دندان ها به پوسیدگی مبتلا شده باشند و دندان احتیاج به بازسازی و ترمیم داشته باشد . اینله و انله تشابه بسیاری به کامپوزیت دندان دارد . تفاوتی که این مواد با دیگر مواد ها دارد روش تهیه آن می باشد  که به وسیله لابراتور با روشی مانند روکش ها تهیه می شود . اینله و انله از جنس طلا – کامپوزیت و یا چینی می باشد که به علت  ضروری بودن ساخت ترمیم به وسیله لابراتور این ترمیم احتیاج به دو جلسه دارد  .

مزایای اینله و انله دندان

مزایای اینله و انله دندان

اینله و انله دندان چه مراحلی دارد

به کار گرفتن روش اینله و انله دندان برای دندان هایی صورت می گیرد که عصب کشی شده اند و احتیاج به تقویت دارند . از آنجایی که مواد پر کننده اینله و انله دندان استحکام زیادی دارد می تواند دندان های عصب کشی شده را مقاوم سازد . این کار به وسیله سیستم باندینگ و ماده همرنگ یعنی همان کامپوزیت صورت می گیرد . در قدم اول دندانپزشک زیبایی قالب دندان بیمار را تهیه می کند و آن را به لابراتور می فرستد تا چینی آن را  طبق آناتومی مناسب دقیق دندان و رنگ مناسب دندان بیمار را تهیه کنند. در گذشته برای اینکه دندان های پوسیده را ترمیم کنند بخش بسیاری از دندان بیمار را می تراشیدند تا روکش را روی آن قرار می دادند  این کار سبب می شود که دندان ها خراب  و ضعیف شوند .

در مراحل اولیه دندانپزشک زیبایی با این نوع چسب که از ماده های که تشابه  زیادی  به کامپوزیت ها دارد ساخته شده است .  این در صورتی است که در روش اینله و انله دندان دندانپزشک زیبایی دیواره های بیرونی را تراش نمی دهند و دیواره های درونی آن را نیز تقویت می کنند .

مزایای  اینله و انله دندان در این باشد که از به وسیله قالب صورت می گیرد . به این دلیل که تشابه زیادی به دندان های طبیعی دارند علاوه بر این روکش تمامی سطح های دندان های آسیاب  و نواحی آن را می پوشاند و به این وسیله بخش های تیره رنگ دندان نمایان نمی شود . قسمت انله بزرگ تر از اینله می باشد و قسمت یا تمامی سطح جونده دندان را می پوشاند اینله کوچک تر می باشد و در داخل دندان قرار می گیرد . البته به دلیل طولانی شدن انجام این روش هزینه بیشتری به خود تعلق می گیرد .

Call Now Button